Płatności

Płatności należy dokonywać na konto nr:

LEGA Eugeniusz Gawryluk

25 1020 1332 0000 1502 1189 5192

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA